De archeologie van modern oorlogserfgoed

Click for larger view

De archeologie van modern oorlogserfgoed

Author: A.V.A.J. Bosman e.a.

Publisher: ADC Archeoprojecten

Year: 2014

Cover: Soft Cover

Pages: 195

Description: De archeologie van modern oorlogserfgoed geeft een zeer gedegen overzicht van alle aspecten. Alle juridische aangelegenheden worden beschreven en kort samengevat. Voor de beleidsambtenaar van gemeenten is dit van wezenlijk belang. Zoekt deze bijvoorbeeld informatie over ‘bescherming slachtoffers en nabestaanden’, dan krijgt hij alle gegevens over wat daarover geschreven is in de conventie van Geneve, maar ook wat er hierover in de wet op de lijkbezorging 1991 staat, in de wet bescherming persoonsgegevens van 2000 en in de wet oorlogsstrafrecht 1952. De auteurs geven informatie hoe om te gaan met persoonlijke bezittingen van opgegraven slachtoffers. Maar het rapport gaat verder. Er wordt onderscheid gemaakt tussen wetgeving met betrekking tot landbodems en waterbodems. Dit wordt van alle kanten bekeken waarbij de problemen geschetst worden. Dat gaat ver. Een gemeente die besluit om de stadsgrachten te schonen, vindt bijvoorbeeld een gedumpte hoeveelheid wapens uit de Tweede Wereldoorlog. Heeft deze gemeente wel een bedrijf in handen genomen dat een vergunning heeft voor het opsporen van conventionele explosieven (OCE)? En wat gebeurt er met het opgebaggerd materiaal? In de praktijk weten noch politie noch gemeentelijk archeoloog hoe hier mee om te gaan en wat er bij komt kijken. Daar komt nog bij dat de meeste gemeenten geen archeologische waardering hebben gegeven aan hun waterbodems, waarmee deze in feite vogelvrij zijn. Dat geldt helaas in nog sterkere mate voor de zeebodem. Een vergelijking wordt gemaakt met een aantal ons omringende landen en dan blijkt wel dat op het gebied van archeologie en het omgaan met modern oorlogserfgoed Nederland en slechtste jongetje uit de klas is. Erger nog, Nederland, een maritieme natie bij uitstek, laat hier grote steken vallen en de politiek doet er geen flikker aan om hier wetgeving voor te maken.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S33957

€ 17,50Location Code of book in the book store: V056.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!