De KNSM in de 2e Wereldoorlog

Click for larger view

De KNSM in de 2e Wereldoorlog - Gedenkboek van de KNSM 1937-1947. Opgedragen aan alle medewerkers en nabestaanden van de Koninklijke Stoomboor Maatschappij.

Author: W.H.A. Wessels

Publisher: Hermans Instore Marketing B.V.

Year: 2001

Cover: Soft Cover

Pages: 310

Description: Een kleine vijftig schepen van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij vergingen tijdens de Tweede Wereldoorlog als gevolg van oorlogshandelingen. Daarbij waren vele tientallen slachtoffers te betreuren. De risico's van het varen op zee tijdens WO II waren groot. Vanwege de zogenaamde 'vaarplicht' was er echter geen mogelijkheid om de gevaren op zee de rug toe te keren. Oud KNSM-medewerker Wim Wessels heeft in de avonturen van de verschillende KNSM-schepen en hun bemanningen bij elkaar gebracht. Wessels heeft tientallen boeken, tijdschriften en bronnen onderzocht, de gevonden gegevens chronologisch-thematisch gebundeld,waar nodig aan elkaar geschreven en aangevuld met herinneringen van oud-opvarenden. Daarmee ontstaat een vrijwel compleet beeld van een van de grote Nederlandse rederijen in oorlogstijd. Hoewel het misschien niet een boek is dat je in een adem uitleest vanwege het soms wat anekdotische karakter, bevat het heel veel boeiende wetenswaardigheden voor liefhebbers van de strijd ter zee. Ge´llustreerd met klein afgedrukte zwart-witfoto's. De inhoudsopgave staat achterin het boek..

Note: Engelstalig

Catalog Ident for ordering: S26079

€ 20,00Location Code of book in the book store: V071.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!