Van huis en van haard naar het land van de Tokkèhs

Click for larger view

Van huis en van haard naar het land van de Tokkèhs - Indië-Dagboek '46-'49-'92

Author: B. Ronner

Publisher: Profiel

Year: 1993

Cover: Hard Cover

Pages: 328

Description: De auteur, geb. 1925 in Dokkum in een gelovig christelijk gezin, werd in 1946 opgeroepen als soldaat. In september '46 vertrok hij naar Indonesië, toegevoegd aan de Verbindingsdienst van de 7-December-Divisie. Hij deed dienst op diverse plaatsen in West-Java, tijdelijk ook bij een veldprediker. Hij was nauwelijks direct betrokken bij de guerrillastrijd tegen de Indonesische nationalisten. In oktober '49 keerde hij terug, twee maanden voor de Nederlandse erkenning van de Indonesische onafhankelijkheid. Uit zijn 272 brieven en uit dagboeknotities stelde Ronner een verslag van zijn ervaringen en gevoelens samen, voorzien van toelichting. Het zijn notities van een intelligente, gelovige jongeman die een goed tijdsbeeld verschaffen, waarin vooral lotgenoten zich zullen herkennen. Aan het slot gaat Ronner, later vormingsleider en predikant, in op de verwerking van het oorlogsverleden en de maatschappelijke erkenning van de Indiëveteranen. .

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S24488

€ 16,00Location Code of book in the book store: V055.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!