De Militaire Luchtvaart van het KNIL 1945-1950

Click for larger view

De Militaire Luchtvaart van het KNIL 1945-1950

Author: O.G. Ward

Publisher: van Holkema & Warendorf

Year: 2001

Cover: Soft Cover

Pages: 76

Description: Dit boek biedt een uitvoerig relaas van de activiteiten van de Militaire Luchtvaart van het KNIL in de naoorlogse periode, de laatste jaren van Nederlands-IndiŽ. Het werk vangt aan met de Japanse capitulatie en het einde van de Tweede Wereldoorlog in augustus 1945. Het behandelt de Britse bezetting van Nederlands-IndiŽ conform de afspraak met de Nederlandse regering om de tienduizenden ex-krijgsgevangenen en geÔnterneerden te bevrijden uit de Japanse kampen, waarbij de ML een belangrijke rol speelde. Het beschrijft daarbij de turbulente periode waarin de Indonesische vrijheidsstrijd tot ontwikkeling kon komen. Tevens wordt beschreven hoe de opbouw van de ML plaats vond en welke moeilijkheden zich hierbij voordeden. Ook het verloop van de beide politionele acties waarbij de ML een belangrijke rol heeft gespeeld, is uitgebreid behandeld.' Aparte hoofdstukken zijn gewijd aan de opleiding, de oorlogsvrijwilligers, de luchtvaarttroepen en de luchtdoelartillerie.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S23211

€ 17,50Location Code of book in the book store: V003.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!