Drijvende Stuwen voor de landsverdediging

Click for larger view

Drijvende Stuwen voor de landsverdediging - Een geschiedins van de IJssellinie

Author: J.R. Beekmans/C. Schilt

Publisher: Walburg Pers/Stichting Menno van Coehoorn

Year: 2000

Cover: Hard Cover

Pages: 258

Description: Met drie drijvende stuwen konden de Waal en Nederrijn volledig worden afgesloten, waardoor de IJssellinie ontstond die haast onneembaar was voor een vijand komende uit het oosten. Aan de hand van archiefonderzoek en eigen herinneringen hebben de auteurs de geschiedenis van een van de grootste en tegelijk onbekendste waterstaatkundige ondernemingen van ons land gereconstrueerd. Bijzonder boek.

Note: Engelstalig

Catalog Ident for ordering: S23033

€ 20,00Location Code of book in the book store: V082.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!