De Mythe van 1918

Click for larger view

De Mythe van 1918 - De werkelijkheid over de laatste honderd dagen van de Eerste Wereldoorlog

Author: J.H.J. Andriessen

Publisher: Aspekt

Year: 2004

Cover: Soft Cover

Pages: 224

Description: In dit boek geeft de auteur een nieuwe interpretatie over de eindfase van de Eerste Wereldoorlog. In duidelijke taal, verrijkt met een twintigtal illustraties en veel bronnenmateriaal, laat de auteur zien dat het huidige beeld van de Eerste Wereldoorlog grotendeels gebaseerd is op Angelsaksische geschiedschrijving. Volgens Andriessen valt hierop wel het een en ander aan te merken. Zo komen onder meer de dolkstootlegende en de mythe van de laatste 100 dagen aan bod. Ook de voor Duitsland te strenge eisen van het Verdrag van Versailles, en de daaruit voortvloeiende voedingsbodem voor een nieuwe wereldoorlog worden op een heldere manier uiteengezet. De auteur laat ondermeer zien dat er ten tijde van de wapenstilstand in 1918 plannen waren voor wat minder strenge eisen aan de 'verliezer' Duitsland. Indien deze geinitieerd waren, had de wereldgeschiedenis er wellicht anders uitgezien. Een prettig leesbaar boek dat een nieuwe kijk geeft op een nog steeds belangrijke periode in de geschiedenis..

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S16743

€ 18,50Location Code of book in the book store: V077.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!