Hun naam leeft voort…!

Click for larger view

Hun naam leeft voort…! - Oorlogsslachtoffers verleenden hun naam aan straten en gebouwen

Author: W.A. Brug

Publisher: Repro Holland

Year: 1989

Cover: Hard Cover

Pages: 247

Description: Dit naslagwerk bevat ± 1000 korte, alfabetisch op achternaam gerangschikte biografieëen van bekende en onbekende Nederlanders die, vaak met verlies van eigen leven, in de Tweede Wereldoorlog een bijdrage leverden aan de uiteindelijke bevrijding van ons land, en naar wie straten, scholen e.d. in Nederland zijn genoemd. Daarnaast zijn biografieën/bijzonderheden opgenomen van een aantal belangrijke buitenlanders, plaatsen en gebeurtenissen die ook zijn vernoemd. W.A. Brug, o.a. secretaris van de 'Stichting Oranjehotel' en redacteur van de 'Documentatiegroep '40-'45', heeft dit boek met zorg samengesteld. Hij is zo volledig als mogelijk is en geeft goede, eenvoudige en zakelijke informatie, die heel overzichtelijk gerangschikt is. De zwart-wit foto's zijn goedgekozen, maar deels onduidelijk afgedrukt. Een zeer bruikbaar naslagwerk voor bibliotheken, het voortgezet onderwijs en mensen die betrokken zijn bij de Tweede Wereldoorlog.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S12444

€ 20,00Location Code of book in the book store: V056.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!